Openbaar Primair Onderwijs Ameland

De bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland vormt het schoolbestuur van de twee openbare scholen op Ameland: obs 't Ienster te Ballum en obs de Schakel te Hollum.

Lees meer

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft een groot aantal van de taken van de afzonderlijke M.R-en van de Schakel en ’t Ienster overgenomen.

Lees meer

De Schakel

Openbare Basisschool de Schakel is een kleine school in het dorp Hollum op Ameland. De naam " de Schakel" symboliseert de basisschool als klein deel van de " levensketting".

Lees meer

't Ienster

Openbare Basisschool 't Ienster is een kleine school in het dorp Ballum op Ameland. ’t Ienster is een Amelander verbastering van de Friese woorden "Ien Skar”. Ien skar is eigenlijk een klein bedijkt stukje land.

Lees meer